You are here

Konkurs za izradu crnogorskih suvenira

13/04/2014

Kancelarija Crne Gore za EXPO-Milano 2015 raspisuje međunarodni javni

KONKURS

za izradu crnogorskih suvenira na svjetskoj izložbi EXPO - Milano 2015

Pravo učešća na ovom Konkursu imaju sva fizička i pravna lica, izuzev lica koja su neposredno angažovana u organizovanju Konkursa, kao i lica koja su im u najužem srodstvu i/ili koja neposredno sa njima sarađuju u vrijeme trajanja Konkursa.

Otpočinjanje konkursne aktivnosti smatra se danom objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, 14. aprila 2014. godine.

Učesnici Konkursa, treba da dostave propisano upakovane radove do 1. juna 2014. godine u Kancelariju Crne Gore za Expo Milano 2015, ulica Jovana Tomaševića 9/5 , 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Kategorije suvenira:
- Umjetnički/VIP suveniri (originalni suveniri koji posjeduju visoke estetske vrijednosti)
- Komercijalni suveniri (materijalni predmeti koji mogu da imaju ukrasnu i/ili upotrebnu vrijednost)

Nagrade
Žiri će, a u zavisnosti od broja kvalitetnih radova, dodijeliti otkupne nagrade. Sa autorima otkupljenih radova, Kancelarija Crne Gore za Expo Milano 2015  će sklopiti ugovor o daljoj saradnji tokom trajanja Izložbe. Otkupne nagrade za kategoriju umjetničkih – VIP suvenira iznose 300€, a za kategoriju komercijalnih suvenira 100€.

Raspisivač konkursa: KANCELARIJA CRNE GORE ZA EXPO-MILANO 2015
Adresa: Ulica Jovana Tomaševića 9/5, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 241 050
e-mail: expo2015@pkcg.org

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst Konkursa i konkursni materijal.

Izdvajamo