You are here

Poništavanje konkursa / Cancellation of the Competition EXPO - Milano 2015

19/05/2014

Kancelarija Crne Gore za EXPO - Milano 2015 proglašava
PONIŠTAVANJE KONKURSA
za idejno  rješenje prezentacije Crne Gore u okviru nacionalnog paviljona na svjetskoj izložbi EXPO - Milano 2015, objavljenog 7. marta 2014. godine.

Do isteka roka za prijem konkursnih radova pristigao je manji broj istih u odnosu na Konkursom propisani broj radova, kao potreban uslov da Komisija pristupi žiriranju.
Iz navedenog razloga, Kancelarija Crne Gore za EXPO - Milano 2015, Konkurs proglašava poništenim.
Pozivaju se autori koji su predali rad po Konkursu da isti preuzmu podizanjem na arhivi  Kancelarije Crne Gore za EXPO Milano 2015 u roku od 30 dana od proglašenja poništenja Konkursa. Nakon tog roka, Kancelarije Crne Gore za EXPO Milano 2015 nema obaveze prema učesnicima u pogledu čuvanja radova.

KANCELARIJA CRNE GORE ZA EXPO-MILANO 2015
Adresa: Ulica Jovana Tomaševića 9/5,
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 241 050
e-mail: expo2015@pkcg.org

 

Office of Montenegro for EXPO-Milano 2015 announces
CANCELLATION OF THE COMPETITION
for a conceptual design of the Montenegro’s presentation within the National pavilion at World Exhibition EXPO-MILANO 2015, published on 7th March 2014.

By the deadline for receipt of competition works a smaller number of them arrived given the required number, as a necessary precondition for the Commission to approach the evaluation.
For the reason given above, the Office of Montenegro for EXPO-Milano 2015 is declaring the competition cancelled.  
The authors who have submitted works for a competition are asked to take them over from the archive of the Office of Montenegro within 30 days from this announcement of this competition cancellation. After  this  deadline,  Office  of  Montenegro  for  EXPO‐Milano  2015  has  no  further  obligations towards participants in terms of keeping their works.   

OFFICE OF MONTENEGRO FOR EXPO-MILANO 2015
Address: Jovana Tomaševića 9/5, 81 000 Podgorica, Montenegro
Tel: +382 20 241 050
E-mail: expo2015@pkcg.org

Izdvajamo