You are here

Zasijedao Savjet za Dobro iz Crne Gore

23/12/2016

Savjet za dodjelu žiga vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda Dobro iz Crne Gore, na 12. sjednici održanoj 23. decembra 2016. godine, donio je odluke o produženju prava korišćenja znaka Dobro iz Crne Gore proizvođačima „Niksen-Trade – Čavor“ DOO – Kotor, „Meso-promet“ DOO – Bijelo Polje, „Interproduct“ DOO – Cetinje, „Bonesa“ DOO – Bar, Industrija piva i sokova „Trebjesa“ DOO – Nikšić. Na osnovu Izvještaja Tehničkog komiteta za ostale prehrambene proizvode o ocjeni zahtjeva za dodjelu prava korišćenja kolektivnog žiga ''DOBRO IZ CRNE GORE'' za proizvođača „Agro Mont“ DOO – Nikšić, Savjet je donio odluku o dodjeli prava korišćenja znaka Dobro iz Crne Gore i za ovog proizvođača. Do sada je pravo korišćenja ovog kolektivnog žiga steklo 18 crnogorskih proizvođača prehrambenih proizvoda. Tema sjednice Savjeta je bio i Izvještaj o realizovanim aktivnostima u 2016. godini i plan aktivnosti za 2017. godini. 

Predstavljeni su rezultati „Ispitivanja javnog mnjenja o svijesti i upoznatosti javnosti sa projektom “Dobro iz Crne Gore”. Na osnovu dobijenih podataka zaključuje su da projekat i nosioci žiga “Dobro iz Crne Gore” uživaju povjerenje građana i potrošača i iz godine u godinu bilježe uspjehe na domaćem i inostranim tržištima. Dugoročno posmatrano, rezultati istraživanja su pokazivali da projekat “Dobro iz Crne Gore” treba da doprinese povećanju domaće proizvodnje i unapređenju kvaliteta domaćih proizvoda i usluga koji će biti prepoznati i na međunarodnom tržištu.

Analizirane su navike, ponašanje i preferencije prilikom kupovine proizvoda široke potrošnje, procijenjen je nivo spremnosti ispitanika da u budućnosti kupuju domaću hranu i piće, te ispitani mogući načini promocije tradicionalnih crnogorskih proizvoda i vrijednosti.

Istraživanje je, za potrebe projekta i Privredne komore Crne Gore, u decembru 2016.godine realizovala agencija Damar na reprezentativnom uzorku 1005 punoljetnih žitelja devet opština, uključujući sva tri regiona.

Rezultati istraživanja su pokazali stalan rast broja potrošača koji daju prednost domaćim proizvodima u odnosu na uvozne.

„Ključna prednost u odnosu na uvozne proizvode je kvalitet domaćih. Glavni nedostatak, pak, su veće cijene nego kod uvoznih proizvoda“, podaci su iz istraživanja.

Potrošači su u 2016. godini kao najprepoznatljivije identifikovali marke proizvoda kompanija 13. jul – Plantaže, Pivara Trebjesa, MI Goranović, Mesopromet-Franca, Mljekare Lazine, Mljekare Srna i Martexa.

Prilikom kupovine, građani se češće odlučuju za proizvode proizvedene na tradicionalan način, nego za industrijske, i to zbog provjerenog kvaliteta, ukusa i mirisa domaće hrane, te navike.

Kada je u pitanju kupovina alkoholnih pića (rakija, vino i pivo), osam godina unazad, uz trend rasta, potrošači radije biraju proizvode iz Crne Gore u odnosu na uvezene. Posebno se izdvajaju 13 jul-Plantaže i Pivara Trebjesa. Pri kupovini suhomesnatih proizvoda, od 2008. godine, od kada Privredna komora u okviru projekta Dobro iz Crne Gore analizira stavove potrošača, primjetan je trend povećanja broja ispitanika koji se odlučuju za domaće proizvode. Od proizvođača izdvajaju: Goranović i Mesopromet/Franca. Izjašnjavaju se da prilikom kupovine podjednako (40,1%) biraju domaće i uvezene proizvode. Crnogorski potrošači se izjašnjavaju da prilikom kupovine mlijeka podjednako (40,1%) biraju domaće i uvezene proizvode. Od domaćih proizvođača izdvajaju se mljekare Lazine (55,6%) i Srna (21,4%), dok se među inostranim proizvođačima posebno izdvaja Imlek sa učešćem 92,3%. Pri odabiru sira najčešće se odlučuju za onaj koji su proizveli domaći individualni proizvođači (50,2%). Što se tiče kupovine vode približno jednako su zastupljeni i proizvodi iz Crne Gore (25,7%) i uvezeni proizvodi (23%). Od domaćih marki najčešće navode Suzu (35,4), Divu (17,9), Aqua Bianku (14%), a od uvoznih Rosu (40%).

Većina građana je upoznata sa projektom „Dobro iz Crne Gore i značajnoj mjeri identifikuju Privrednu komoru kao njegovog nosioca i smatraju da sa kampanjom treba nastaviti.

- Projekat „Dobro iz Crne Gore” treba, dugoročno posmatrano, da doprinese povećanju domaće proizvodnje i unapređenju kvaliteta domaćih proizvoda i usluga koji će biti prepoznati i na međunarodnom tržištu – pokazali su rezultati istraživanja.

Pozitivna percepcija ovih proizvoda i kompanija koje ih proizvode, predstavljaju osnovu, a ne konačni cilj projekta „Dobro iz Crne Gore”. Jača tržišna valorizacija, odnosno intenzivnija „eksploatacija uspjeha” očekivani je slijed dosadašnjih aktivnosti.

U nastavku realizacije projekta nameće se nužnost tješnje saradnje sa nadležnim resorima državne vlasti, a posebno Ministarsva poljoprivrede i Ministarstvom ekonomije.

U 2017. godini, aktivnosti u realizaciji projekta „Dobro iz Crne Gore“ biće usmjerene na održavanje ostvarenog nivoa kvaliteta sadašnjih nosilaca prava korišćenja kolektivnog žiga, a težište aktivnosti biće na sektoru usluga. Nastaviće se promotivne aktivnosti na daljoj afirmaciji Projekta, firmi i njihovih proizvoda superiornog kvaliteta.