You are here

HELPDESK JAVNE NABAVKE

Help desk Javne nabavke

U cilju jačanja konkurentnosti privrede, a posebno malih i srednjih preduzeća, u postupcima javnih nabavki kreiran je HELPDESK JAVNE NABAVKE na sajtu Privredne komore Crne Gore, koji sadrži informacije iz oblasti javnih nabavki, shodno predviđenim mjerama Akcionog plana za unapređenje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori.

Uspostavljanjem HELPDESKA unapređuje se povećanje transparentnosti i smanjenje regulatornog rizika za privredne subjekte, na način što su se sve informacije o postupcima javnih nabavki uključujući obrasce, naknade, dokumente koje je potrebno dostaviti radi učešća učinile dostupnim.

HELPDESK sadrži informacije o važećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi koja uređuje predmetnu oblast, aktuelnim pozivima za učešće u javnim nabavkama povezivanjem na Portal javnih nabavki, Uprave za javne nabavke i odlukama Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki Crne Gore.

Takođe, u cilju podrške ponuđačima uspostavljena je mogućnost postavljanja pitanja i davanja mišljenja o odredjenim pitanjima iz sistema javnih nabavki, zainteresovanim ponudjačima, članovima Komore.

Kroz ovaj sistem će se organizovati i razmjena mišljenja o sistemu i predlagati mjere za njegovo dalje unapređivanje direktno od strane učesnika u postupku.

Opravdano se očekuje da će se na ovaj način podići nivo transparentnosti sistema javnih nabavki, kao jedno od temeljnih načela Zakona o javnim nabavkama, informisanje i svojevrsna praktična priprema ponuđača da učestvuju u postupcima javnih nabavki na kvalitetan i uspješan način.

Ponuđači će na ovaj način u direktnoj elektronskoj komunikaciji sa Komorom biti u mogućnosti i da iniciraju unapređenje određenih rješenja iz regulatornog okvira i da ukažu na eventualne nedostatke u primjeni pravila javnih nabavki tokom realizacije postupaka javnih nabavki.