U Privrednoj komori Crne Gore 26. maja 2020. godine organizovan je sastanak predstavnika građevinske industrije i Poreske uprave. Tema je bila realizacija programa za obezbjeđenje poštovanja poreskih... Više »