Prezentovan softver za kompenzaciju potraživanja

Privredna komora Crne Gore organizovala je 18. februara 2020. godine prezentaciju softverskog rješenja za kompenzaciju potraživanja Tetris Core Technologies.