Značajne aktivnosti Komore u planu za 2020. godinu

Skupština Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 22. novembra 2019, usvojila je Program rada, Finansijski plan, te Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za 2020.... Više »