Privatni sektor i inkluzivno partnerstvo za održivi razvoj

Okrugli sto na temu „Privatni sektor i inkluzivno partnerstvo za održivi razvoj“ organizovale su Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova 19. jula 2018. godine, u saradnji sa UNDP.