Marketing odnosa

Crnogorska mala i srednja preduzeća sve više shvataju značaj primjene koncepta marketinga odnosa - da ne odgovaraju samo na potrebe kupaca već da pomažu u njihovom kreiranju, uspostavljajući tako... Više »