Evropski parlament preduzeća

Treće zasijedanje Evropskog parlamenta preduzeća (EPE) počelo je u Briselu.