Ivan Saveljic

Vlada Crne Gore je, na sjednici 24. jula 2014. godine, usvojila Informaciju o statusu priprema za organizaciju nastupa naše zemlje na svjetskoj izložbi EXPO Milano koja će se održati od 1. maja do 31... Više »