You are here

Informaciono društvo

Informaciono društvo je društvo u kome stvaranje, distribucija i manipulacija informacijama postaje značajna kulturna i ekonomska aktivnost.

Zasniva se na „ekonomiji znanja” jer profit generiše eksploatacijom znanja, a u manjoj mjeri prirodnih resursa. Centralno mjesto u ovim društvima zauzimaju informacione tehnologije koje direktno utiču na proizvodnju i ekonomiju. Smatraju se nasljednikom industrijskih društava.

Sport media | Nike Air Max 270