You are here

CONNEXT dobra prilika za umrežavanje preduzeća

23/01/2020

Predstavništvo najveće italijanske poslovne asocijacije, Konfindustrija Crna Gora, prezentovalo je 23. januara 2020. u Privrednoj komori Crne Gore manifestaciju CONNEXT.

Nakon pozdravnog govora Marka Boškovića, predstavnika Konfindustrije Crne Gore, predstavnica centrale ove organizacije iz Rima Letizia Pizzi prezentovala je manifestaciju i benefite za kompanije učesnice na ovakvom događaju.

Riječ je o festivalu koji će se po drugi put održati 27. i 28. februara 2020. godine u Milanu. CONNEXT je događaj digitalnog i realnog umrežavanja, te predstavljanja kompanija, baziran na ključnim nosiocima rasta i razvoja lokalne i međunarodne privrede. On kompanijama nudi veliku mogućnost B2B sastanaka i predstavljanje inovativnih projekata.

Kao nosioci razvoja prepoznate su četiri tematske cjeline: pametna fabrika, gradovi budućnosti,održiva planeta i ljudi u centru napretka.

Učesnici će moći da međusobno komuniciraju i stvore jedinstvene sinergije zasnovane na zajedničkom rastu i umrežavanju. Za strane delegacije predviđeno je besplatno učešće, osim ukoliko se kompanije same ne odluče za neki od sponzorskih paketa kako bi povećale sopstvenu vidljivost. Svakoj kompaniji biće dodijeljen prostor za B2B sastanke sa italijanskim kompanijama, pristup izlagačkom prostoru, kao i seminarima i radionicama.

Predstavljena je digitalna platofrma Marketplace koja omogućava kompanijama da kreiraju prezentaciju sopstvenih aktivnosti i na taj način se pojaviti u katalogu učesnika. Preko platforme kompanije mogu zatražiti i prihvatiti B2B sastanke, te se prijaviti za prateće sadržaje u okviru manifestacije.

Prvi Connext je okupio više od 7000 učesnika i 450 direktnih izlagača, organizovano je 2500 B2B sastanaka.

Potpredsjednik Komore Ivan Saveljić ocijenio da CONNEXT pruža veoma dobre mogućnosti povezivanja crnogorskih sa italijanskim i svjetskim privrednicima, te predložio da ova poslovna asocijacija i Konfindustrija Crne Gore budu logistička podrška svim našim kompanijama koje žele da učestvuju na ovom festivalu.

Rok za prijavu zainteresovanih za učešće na manifestaciji CONNEXT je 5. februar 2020.