You are here

Njemačka podrška jačanju kapaciteta komora ZB

11/03/2019

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i Nacionalni koordinator Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB6) Balša Ćulafić učestvovali su 11.marta 2019. godine, u Beogradu, u radu sastanka sa predstavnicima Njemačke razvojne organizacije (SEQUA), Njemačko-srpske privredne komore (AHK), Njemačke privredne komore (DIHK).

Sastanak je održan u prostorijama Privredne komore Srbije.

Razgovarano je o realizaciji DIHK projekta jačanja kapaciteta privrednih komora okupljenih u KIF ZB6, kako bi efikasnije zastupale poslovnu zajednicu regiona koja broji oko 350.000 kompanija i bile ravnopravan partner u dijalogu sa vladama.

Predsjednik Golubović je predstavio rad Privredne komore Crne Gore i istakao da se poslovne asocijacije okupljene u KIF ZB6 i njihove članice zalažu za uspostavljanje regionalnog tržišta, bez barijera i komplikovanih birokratskih procedura, te formiranje zajedničkog ekonomskog prostora. Cilj je, istakao je predsjednik, harmonizacija propisa, usaglašavanje sertifikata, jačanje konkurentnosti ekonomija i pozicije regionalnih kompanija na međunarodnom tržištu, pa je naglasio da je u tom procesu dragocjena pomoć njemačkih partnera.

Nacionalni koordinator KIF-a ZB6 Balša Ćulafić istakao je da su ključne komponente razvoja i jačanja komorskih kapaciteta podizanje regionalne ekonomske saradnje na viši nivo i osnaživanje kompanija kako bi bile konkurentne na međunarodnim tržištima. Prezentovao je ideje koje bi mogle biti uključene u projekat, a odnose se na proces digitalizacije Privredne komore Crne Gore kao i osnivanje Centra za podsticaj razvoja inovativnosti i start up-ova.

Na sastanku je rečeno da je CEFTA opterećena bescarinskim barijerama i da je regionu potreban novi sporazum o saradnji, koji bi usvojio sva njena pozitivna dostignuća i stvorio pretpostavke za kreiranje jedinstvenog ekonomskog prostora.

Predstavnike SEQUA, AHK, DIHK interesovao je način funkcionisanja komorskog sistema u Crnoj Gori i rezultati modernizacije, aktivnosti KIF ZB6 i regionalnih komora, saradnja sa vladama i nadležnim institucijama, kao i uloga poslovnih asocijacija u procesu donošenja propisa važnih za poslovanje privreda.

Kako su istakli, otvoreni su da kroz projekat podrže osnaživanje komorskih kapaciteta, unapređenje ekonomske saradnje i prevazilaženje barijera na Zapadnom Balkanu.