You are here

Radovanović na sastanku generalnih sekretara članica EUROCHAMBRES-a

06/12/2019

U Briselu je 6. decembra 2019. organizovan sastanak izvršnih direktora/generalnih sekretara članica asocijacije privrednih komora Evrope EUROCHAMBRES. Privrednu komoru Crne Gore je predstavljao generalni sekretar Pavle D. Radovanović.

Razmatrani su uloga privrednih komora u različitim zemljama (trenutna situacija na nacionalnom nivou, perspektive), izazovi sa kojima se suočavaju, te kratkoročni i srednjoročni ciljevi ovih asocijacija.

Dio sastanka bio je posvećen očekivanjima privrednih komora od institucija EU, uglavnom od novog Parlamenta i Komisije. Tema je bila i kako ojačati veze između različitih delegacija u Briselu i izvršnih direktora/ generalnih sekretara privrednih komora.

- Očekujemo da proces integracije Crne Gore u EU bude nastavljen i inteziviran. Proces reformi treba da utiče na poboljšanje ambijenta za poslovanje i podizanje konkurentnosti naše privrede. Stimulativan poslovni ambijent je preduslov za rast ekonomije. Privredna komora Crne Gore, učešćem u pregovaračkom procesu, daje kvalitet ovom procesu i štiti interese privrede - rekao je Pavle D. Radovanović.

Generalni sekretar EUROCHAMBRES-a Arnaldo Abruzini prezentovao je započeti proces reformi te evropske komorske asocijacije, sa naglaskom na glavni djelokrug aktivnosti, perspektive i veze sa članovima.