You are here

Izgled ATA karneta

ATA karnet se sastoji od zelenih korica (prvi i zadnji list) i listova različitih boja koji se nalaze između korica. Svi listovi i korice su formata A4 i zajedno čine jedan komplet ATA karneta. Broj listova između korica zavisi od broja zemalja kroz koje se putuje tj, vrši privremeni uvoz. 

Sadržaj jednog ATA karneta može se predstaviti na sledeći način:
1. Prednja zelena korica;
2. Taloni (žuti, bijeli, plavi);
3. Kuponi (žuti, bijeli, plavi);
4. Dodatni listovi za Robnu listu (žuti, bijeli, plavi);
5. Zadnja zelena korica.

Zelena prednja i zadnja korica uvijek ostaju sa karnetom i važe do godinu dana od datuma izdavanja u Privrednoj komori Crne Gore. To znači da se ove korice mogu upotrijebiti za više putovanja u toku predviđenog roka od 1 godine, uz uslov da se uvijek izvozi roba
sa spiska navedenog na poleđini zelene prednje korice tj., sa Robne liste.

Žuti talon je isključivo za upotrebu domaće carine (izvoz/ponovni uvoz) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni žuti taloni.

Bijeli talon je isključivo za upotrebu strane carine (uvoz/ponovni izvoz) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni žuti taloni.

Plavi talon je za carinsku ovjeru ulaza i izlaza iz zemlje tranzita i predviđen je za 8 tranzita. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Kada se istroši takođe se dokupljuje.

Žuti kupon (IZVOZ/PONOVNI UVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na izlazu karneta iz Crne Gore tj., prilikom njegovog povratka u Crnu Goru.

Bijeli kupon (UVOZ/PONOVNI IZVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na ulazu odnosno, izlazu iz zemlje privremenog uvoza.

Plavi kupon (TRANZIT) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na ulazu i izlazu karneta iz zemlje tranzita.

Dodatni listovi (žuti, bijeli, plavi) ispisuju se u slučaju da poleđina prednje zelene korice nije dovoljna za cjelokupan popis robe.