You are here

Aktuelni projekti

Format: 2018-06-23
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Glavni cilj Strategije Evropa 2020 je obezbijediti održivi ekonomski rast. Za dostizanje toga cilja nužno je jačanje inovacijskog potencijala i optimalno korišćenje resursa. Jedan od resursa za njegovo ostvarenje su javni∕otvoreni podaci – svi podaci koje javna tijela kreiraju,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Gastronomski suveniri za ponijeti – GAS2GO
Privredna komora Crne Gore je 1.9.2016. otpočela sa sprovođenjem projekta Gastronomski suveniri za ponijeti – GAS2GO u sklopu grant šeme „Inovacijama do pametnog rasta: jačanje veza između naučno-istraživačke zajednice i privrede“, koja se finansira iz fondova IPA. Projekat će...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Erasmus za mlade preduzetnike
Erasmus za mlade preduzetnike je prekogranični program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim preduzetnicima da uče od iskusnih preduzetnika koji upravljaju manjim kompanijama u drugim zemljama učesnicama u projektu.Iskustva se razmjenjuju tokom boravka kod iskusnog...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
NEXT IPA Adriatic projekat
NEXT IPA Adriatic projekat svojim etapnim i pragmatičnim pristupom nastoji da promoviše transfer tehnologija kroz povezivanje naučnih institucija i privrednih subjekata kao test vrijednosti na tržištu, naš težišni zadatak će biti da realno sagledamo mogućnosti i potrebe...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Projekat WELLFOOD je odobren u okviru drugog poziva IPA Adriatic programa prekogranične saradnje. U ovaj projekat su preko različitih institucija (Komore, univerziteti, istraživački centri) uključene sledeće države: Albanija, BiH, Hrvatska, Italija, Crna Gora, Srbija, Slovenija i...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom
Proglašenjem Crne Gore za ekološku državu prihvatili smo obavezu da ovaj epitet i opravdamo.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Tehnologije zaštite životne sredine i obnovljiva energija na Balkanu
Cilj ovog projekta je doprinos ekonomskoj razvoju Balkana uz zaštitu životne sredine, kao jednom od prioriteta EU.>>

Pages