You are here

Aktuelnosti

Format: 2020-02-20
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
TEMPUS WBCInno
Dvodnevni okrugli sto „Jačanje kapaciteta naučno-tehnoloških parkova, biznis inkubatora i drugih organizacija u cilju podrške inovacijama i transferu znanja između privrede i univerziteta u Crnoj Gori“, održan je u Privrednoj komori 19. i 20. februara 2015. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
TEMPUS WBCInno projekat
Univerzitet Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje dvodnevni okrugli sto na temu: Jačanje kapaciteta naučno-tehnoloških parkova, biznis inkubatora i drugih organizacija u cilju podrške inovacijama i transferu znanja između privrede i univerziteta u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“, u organizaciji Privredne komore Crne Gore, održan je 26. januara 2015. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020
Privredna komora Crne Gore organizuje seminar: „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“ u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine sa početkom u 10 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Dodjeljeni sertifikati za čistiju proizvodnju
Predstavnici Privredne komore Crne Gore i organizacije UNIDO uručili su 5. decembra 2014. godine sertifikate kompanijama i konsultantima koji su učestovali u projektu „Program za čistiju proizvodnju u Crnoj Gori”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ivan Saveljić
ADRIATinn Info dan posvećen projektu „Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija u pravcu stvaranja novih politika za održavanje konkurentnosti i tehnološkog kapaciteta malih i srednjih preduzeća”, održava se 30. i 31. oktobra 2014. godine u hotelu Bianca u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća vas pozivaju da uzmete učešće na ADRIATinn Info danu koji će se održati 30. oktobra 2014. u Hotelu Bianca u Kolašinu sa početkom u 11 časova.>>

Pages