You are here

Aktuelnosti

Format: 2019-09-23
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ishodi učenja i potrebe tržišta rada
U Rektoratu Univerziteta Crne Gore je 6. i 7. oktobra 2016. održana završna konferencija Tempus projekta „Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” - Devcore. Ciljevi projekta su razvijanje ishoda učenja za studijske programe univerziteta u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Pojednostavljivanje i usklađivanje carinskih procedura u Regionu
Liberalizacija trgovine i stvaranje jedinstvene zone za privrednu saradnju, odnosno, olakšavanje trgovinskih procedura su od velike važnosti za sve zemlje potpisnice CEFTA sporazuma. Zato su primjena carinskih procedura u regionu, njihova ujednačenost i funkcionalnost, kao i...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Potpisivanje Protokola o zajedničkom turističkom proizvodu
Na Sajmu turizma u Novom Sadu, 29. septembra 2016. godine, potpisan Protokol o saradnji privrednih komora Crne Gore i Srbije na realizaciji zajedničkog turističkog proizvoda.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Poboljšavanje u funkciji održivog razvoja
Svaka organizacja stalno treba da teži ka efikasnijem poslovanju, odnosno ka boljoj upotrebi raspoloživih resursa. Organizacije to mogu postići ako u svom poslovanju obezbijede ambijent za stalna poboljšavanja na svim nivoima, tj. ako su stalna poboljšavanja dio organizacione...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Hrvatska poljoprivreda i članstvo u EU
Okrugli sto na temu „Hrvatska poljoprivreda – tri godine nakon članstva u EU“ organizovan je 17. juna 2016. godine u okviru aktivnosti u projektu Evropska mreža preduzetništva (EEN).>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Cijeneći zahtjevnost koju sa sobom nosi proces pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede, posebno sa aspekta dobre pripreme privrede za poslovanje po zahtjevima i normama koje ovim procesom preuzimamo, smatramo da je prenos znanja od zemalja članica Unije...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Bezbjednosne prijetnje na internetu
U okviru TEMPUS projekta Unaprijeđenje obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti (ECESM)  24. maja 2016.godine, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, održan je sedmi seminar iz oblasti sajber bezbjednosti, na temu bezbjednosnih prijetnji na internetu – napredni nivo. ...>>

Pages