You are here

Javne rasprave

Format: 2018-06-23
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predstavljene novine u inspekcijskom nadzoru
Mogućnosti unapređenja poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora bile su tema okruglog stola koji je Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomije organizovala 18. januara 2018. godine. Skup je održan u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Zakona o privrednim društvima, koju sprovodi Ministarstvo ekonomije, organizovan je 25. septembra 2017. godine u Privrednoj komori Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Radni sastanak o Nacrtu zakona o poreskoj podršci
Radni sastanak o Nacrtu zakona o poreskoj podršci sa ministrom finansija Raškom Konjevićem i saradnicima održan je 30. septembra 2016. godine u Privrednoj komori Crne Gore. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Rasprava o Nacrtu zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu u drumskom saobraćaju organizovana je 2. septembra 2016. godine u Privrednoj komori Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javna rasprava o Zakonu o drumskom saobracaju
U petak 2. septembra 2016. godine, sa početkom u 11 sati, će se održati javna rasprava o Nacrtu Zakona o prevozu u drumskom saobracaju.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Forum javnih nabavki
Forum na temu „Godina dana primjene novih zakonskih rješenja u oblasti javnih nabavki - prednosti i nedostaci“ održan je 18. jula 2016. godine u hotelu Podgorica. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uprava za javne nabavke Vlade Crne Gore (UJN), Koordinaciono tijelo za praćenje sprovođenja Strategije razvoja javnih nabavki (KT), Privredna komora Crne Gore (PKCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), organizuju Forum javnih nabavki, koji će se održati u...>>

Pages