You are here

Javne rasprave

Format: 2020-07-12
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto - Crnogorski proizvod za crnogorski turizam
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvima održivog razvoja i turizma i poljoprivrede i ruralnog razvoja, na Jadranskom sajmu u Budvi, organizuje 4. aprila 2014. godine okrugli sto na temu Crnogorski proizvod za crnogorski turizam.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nove obaveze proizvođača i trgovaca u vezi sa tekstilom, obućom i kristalnim staklom
U cilju pripreme i pravilnog sprovođenja novih propisa koji će se primjenjivati od 2015. godine, danas je u Privrednoj komori Crne Gore (PKCG) održan seminar za državnu administraciju, privredne subjekte i predstavnike asocijacija udruženja potrošača, na temu „Nove obaveze...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izvoz - nužnost i šansa
U interesu ukupnog privrednog rasta potrebno je u vladinim politikama dati prioritet izvozu roba i usluga, te izraditi cjelovitu strategiju rasta izvoza koja, kroz koordinirane aktivnosti nadležnih organa, treba da doprinese realizaciji ovog cilja, ocijenjeno je na okruglom stolu ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto: Izvoz - nužnost i šansa
Svjedoci smo da bilansi nacionalne ekonomije pokazuju kontinuirani i rastući spoljnotrgovinski deficit u razmjeni roba i usluga sa inostranstvom. Ovi trendovi su uočljivi i u onim privrednim granama u kojima Crna Gora posjeduje bogate prirodne resurse, značajne proizvodne...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kodifikacija po NATO standardima
Crnogorskih 55 proizvoda šest kompanija je do sada kodifikovano po NATO standardima, a još 50 je spremno za to. Kodifikacija je potreban uslov za plasman proizvoda trupama Alijanse. U svijetu je 2,4 miliona registrovanih korisnika kodifikovanih proizvoda, rečeno je na okruglom...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto: Kodifikacija po NATO standardima
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Komunikacionim timom Savjeta za članstvo u NATO organizuje okrugli sto na temu: Kodifikacija po NATO standardima, koji će se održati u srijedu, 26. februara 2014. godine u prostorijama Komore u 14:00 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Ministarstvo finansija je, 21. februara 2014. godine, dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.>>

Pages