You are here

Javne rasprave

Format: 2020-07-10
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Primjena Zakona o javnim nabavkama
Privredna komora Crne Gore organizuje okrugli sto na temu: Primjena Zakona o javnim nabavkama, koji će se održati 15. maja 2013. godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Komore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predstavljen Zakon o hemikalijama
Okrugli sto o Zakonu o hemikalijama organizovan je u Privrednoj komori Crne Gore 26. aprila 2013. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Prvi Crnogorski parlament preduzeća
Privredna komora Crne Gore i Skupština Crne Gore, u petak 22. marta, 2013. godine organizuju prvi Crnogorski parlament preduzeća.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
infrastruktuta
Moderna, razvijena infrastruktura pretpostavka je integracije u evropske i svjetske prostore. Loša saobraćajna infrastruktura predstavlja jednu od najvećih prepreka ekonomskog razvoja Crne Gore i direktno utiče na konkurentnost privrede, ocijenjeno je na okruglom stolu ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Akreditacija i Direktive novog pristupa
Uspostavljanje jedinstvenog pravnog okvira, određenim zakonskim i podzakonskim rješenjima, koji će obezbijediti usklađenost sistema akreditacije i ocjenjivanja usaglašenosti u prvom redu sa evropskim sistemom od izuzetne je važnosti, ocijenjeno je na okruglom stolu „Akreditacija,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Infrastruktura u funkciji privrednog razvoja
Privredna komora Crne Gore, uz podršku UN sistema u Crnoj Gori, organizuje okrugli sto na temu:>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Akreditacija, Direktive novog pristupa, ovlašćenja
Privredna komora Crne Gore, koja je u značajnom kapacitetu uključena u proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, nastoji da na najbolji mogući način crnogorskoj privredi predstavi sve mogućnosti i obaveze koje se postavljaju pred nju, kako na putu integracija, tako i nakon...>>

Pages