You are here

Međunarodna saradnja

Format: 2020-06-25
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Integracija ljudi, razvoj regiona
Četvrti Forum Strategije EU za Jadransko jonski region (EUSAIR) i druga zajednička Konferencija Foruma privrednih komora, gradova i univerziteta Jadransko jonske regije održavaju se u Budvi 7.i 8.maja 2019. godine, pod sloganom „Integracija ljudi, razvoj regiona“.>>