You are here

Međunarodna saradnja

Format: 2020-11-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Upravnog odbora KIF ZB6
Predsjednici komora članica Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana održali su 23. jula 2019. u Podgorici desetu sjednicu Upravnog odbora na kojoj je razgovarano o aktuelnim pitanjima od značaja za dalji rad i funkcionisanje ove regionalne asocijacije.>>