You are here

Obrazovanje

Format: 2018-03-20
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Procjena, nadzor i kontrola rizika u organizacijama
Privredna komora Crne Gore organizovala je 14. marta 2018. godine, u saradnji sa konsultantsko revizorskom firmom BDO Srbija, radionicu „Procjena, nadzor i kontrola rizika u organizacijama”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Značaj i primjena ugovora o dvostrukom oporezivanju
Privredna komora u saradnji sa revizorskom firmom Crowe Horwath organizovala je 2. marta 2018. godine seminar na temu „Značaj ugovora o dvostrukom oporezivanju i njihova pravilna primjena“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa rezivorskom firmom Crowe Horwath, u petak, 2. marta 2018. godine, organizuje seminar, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 11:00 sati, na temu: Značaj ugovora o dvostrukom oporezivanju i...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izmjene zakona o porezima i finansijsko izvještavanje
Privredna Komora Crne Gore je 14. februara 2018. godine organizovala seminar „Uticaj na finansijsko izvještavanje izmjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica i primjena poreske stope PDV- a od 21%”. Predavač je bila Prvoslava Klepo, pomoćnica mendžera za obrazovanje i edukaciju u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U periodu od 26.03. do 28.03.2018. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, održaće se Obuka za sticanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača i lica odgovornih za prevoz.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Fidelity Consulting, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Biznis akademijom Vijesti, organizovala je 13. decembra 2017. godine u Hotelu Hilton praktičnu edukaciju na temu “Revizorski odbor: Uloga i zadaci u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti kompanije”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kako bi Vam približili ulogu i značaj revizorskog odbora, Fidelity Consulting zajedno sa Privrednom komorom Crne Gore i Biznis akademijom Vijesti organizuje program praktične edukacije na temu “Revizorski odbor: Uloga i zadaci u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti...>>

Pages