You are here

Obrazovanje

Format: 2018-09-19
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U periodu od 24.09. do 26.09.2018. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, održaće se Obuka za sticanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti lica odgovornih za prevoz, dok će se obuka za vozače održati 24.09.2018. od 9 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upoznavanje sa GDPR-om
Usljed velikog interesovanja privrednika i predstavnika institucija, Privredna komore Crne Gore je 5. jula 2018. godine ponovo organizovala seminar na temu „Upoznavanje sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)”, u saradnji sa revizorsko - konsultantskom firmom BDO...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Naplata potraživanja i tekući odloženi porezi
Vođenje, kontrola i naplata potraživanja su među najvažnijim pitanjima u poslovanju svakog preduzeća. Prodaja se smatra realizovanom ukoliko je naplaćena i to je preduslov kontinuiranog razvoja kako preduzeća, tako i kvalitetnih poslovnih odnosa.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
GDPR - izvor novih rizika ili konkurentne prednosti?
Privredna komore Crne Gore je 13. juna 2018. godine organizovala seminar na temu: „Upoznavanje sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) – izvor novih rizika ili izvor konkurentne prednosti?”, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom firmom BDO Srbija.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa firmom BDO d.o.o, 24. maja 2018. godine organizovala seminar na temu: „Primjena pravila o transfernim cijenama“>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Dualno obrazovanje u funkciji privrednog razvoja
Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, organizovali su 18. maja 2018. okrugli sto na temu: „Stručne škole i dualno obrazovanje kao pokretač privrednog razvoja“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, u petak  18.05.2017. godine, organizuju okrugli sto u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 13:00 sati, na temu: „ Stručne škole i dualno obrazovanje kao pokretač...>>

Pages