You are here

Obrazovanje

Format: 2017-03-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom carina i Upravom inspekcijske poslove organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Psihologija motivacije i pokazatelji zaposlenih
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa bonitetnom kućom COFACE, organizovala je 3. marta 2017. godine radionicu „Psihologija motivacije i pokazatelji zaposlenih”. Edukacija je bila namijenjena rukovodiocima, tim liderima, članovima prodajnog tima, HR stručnjacima preduzeća -...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Novine u zakonima o računovodstvu i reviziji
Privredna komora Crne Gore je 17. februara 2017. godine, u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore, organizovala seminar na temu „Novine u Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore, organizuje seminar na temu “Novine u Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji” koji će se održati u prostorijama Privredne komore, u petak 17. februara 2017. godine sa početkom u 10 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Druga Ljetnja škola Energetske zajednice
Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu-Enregetska Efikasnost (ORF-EE), implementiran od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), zajedno sa Energetskom zajednicom (EnC), organizuje EnC ljetnu školu 2017.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Promocija primjera dobre prakse u školama i preduzećima
U Privrednoj komori Crne Gore 7. decembra 2016. godine održana je prva međunarodna konferencija u organizaciji Nacionalnog Partnerstva za preduzetničko učenje, u okviru Evropske nedelje vještina stečenih kroz stručno obrazovanje i osposobljavanje.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Reformom obrazovanja vratiti ugled proizvodnim zanimanjima
Saradnja svih zainteresovanih strana – Privredne komore, preduzeća i škola neophodan je uslov uspjeha reforme stručnog obrazovanja i razvoja ljudskih resursa u Crnoj Gori. Upisna politika velikim dijelom nije usklađena sa zahtjevima tržišta rada i potrebno ju je unaprijediti,...>>

Pages