You are here

Obrazovanje

Format: 2020-10-27
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je 10. maja 2019. godine, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala prezentaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.>>