You are here

Obrazovanje

Format: 2020-09-18
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Novi prodajni pristup
Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 17. septembra 2019. seminar na temu „Novi prodajni pristup“.>>