You are here

Obrazovanje

Format: 2020-10-25
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Profesionalni pristup obavezama u savremenom poslovanju
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, 5. novembra 2019. organizovala je seminar: „Profesionalni pristup obavezama u savremenom poslovanju".>>