You are here

Obrazovanje

Format: 2020-04-05
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore organizovala je 11. marta 2020., u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, seminar „Određivanje ciljeva u funkciji unapređenja poslovanja“.>>