You are here

Obrazovanje

Format: 2020-02-18
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću
Privredna komora Crne Gore je 22. aprila 2014. godine organizovala seminar na temu „Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću“, sa predavačem dr Nevenkom Pavličić, specijalistom kliničke psihologije.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Metodologija ocjene kvaliteta interne revizije
Institut internih revizora i Privredna Komora Crne Gore organizovali su 16. aprila 2014. godine ekspertsko predavanje za sticanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje eksterne ocjene kvaliteta rada revizije, u skladu sa IIA standardima.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Marketing menadžment u MSP
Privredna komora Crne Gore je 7. aprila 2014. godine organizovala seminar „Marketing menadžment u malim i srednjim preduzećima“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
 Metodologije rada ocjenjivača tokom sprovođenja ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima
Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) organizuje 16.04.2014.,  po prvi put na prostorima bivse SFRJ,  drugo ekspertsko predavanje za sticanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje eksterne ocjene...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Platna obligacija banke - seminar
Seminar na temu: Novi trendovi u međunarodnom prometu - novi instrument plaćanja – Platna obligacija banke - BPO, održan je u organizaciji Privredne komore Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Platna obligacija banke - BPO
Privredna komora Crne Gore 1. aprila 2014. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje seminar na temu: Novi trendovi u medjunarodnom prometu - Novi instrument plaćanja - "Platna obligacija banke - BPO">>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izgradnja brenda na poslovnom tržištu
Privredna komora Crne Gore organizovala je seminar na temu: Izgradnja brenda na poslovnom trzistu (B2B trzištu). Seminar je održan 27. marta 2014. godine, a pohađali su ga marketing menadžeri, direktori prodaje, menadžeri prodaje, direktori komunikacija, članica Privredne komore.>>

Pages