You are here

Obrazovanje

Format: 2020-06-02
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Platna obligacija banke - BPO
Privredna komora Crne Gore 1. aprila 2014. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje seminar na temu: Novi trendovi u medjunarodnom prometu - Novi instrument plaćanja - "Platna obligacija banke - BPO">>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izgradnja brenda na poslovnom tržištu
Privredna komora Crne Gore organizovala je seminar na temu: Izgradnja brenda na poslovnom trzistu (B2B trzištu). Seminar je održan 27. marta 2014. godine, a pohađali su ga marketing menadžeri, direktori prodaje, menadžeri prodaje, direktori komunikacija, članica Privredne komore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izgradnja brenda na poslovnom tržištu
Privredna komora Crne Gore organizuje seminar na temu: Izgradnja brenda na poslovnom trzistu (B2B trzistu). Seminar će se održati u četvrtak 27. marta, sa početkom u 9 sati, u prostorijama Privredne komore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Saradnja sa FCG International iz Helsinkija
Privredna komore je 18. marta 2014. godine potpisala Memorandum o razumijevanju sa FCG International iz Helsinkija.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore,  u saradnji  sa finskom  grupacijom-FCG International iz Helsinkija, organizuje otvorenu radionicu -intenzivni program:Efikasno delegiranje i vještina uticanja>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ekspert eksterne ocjene kvaliteta
Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), u saradnji sa Privrednom Komorom organizovao je 6. marta 2014. godine prvu u regionu specijalističku nacionalnu sertifikaciju za sticanje zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije, u skladu sa međunarodnim IIA standardima.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore organizuje, po prvi put u regionu, IIRCG Specijalističku sertifikaciju za sticanje zvanja "Ekspert eksterne ocjene kvaliteta" u skladu sa IIA Standardima. Predavanja su na engleskom jeziku uz...>>

Pages