You are here

Obrazovanje

Format: 2020-04-05
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uticaj zakonodavstva EU na naša preduzeća
Upoznavanje sa praktičnim iskustvima i modalitetima u procesu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, bilo je fokus seminara o odredbama Acquis (EU zakonodavstva) od uticaja na poslovanje preduzeća, koji je 19. juna 2012. organizovala Privredna komora Crne Gore u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ključ uspjeha - filozofija brenda Coca Cola
Kako više prodati, biti prepoznatljiv na domaćem i stranom tržištu, iz iskustva jednog od najprepoznatljivijih svjetskih brendova, teme su okruglog stola Ključ uspjeha – filozofija brenda Coca-Cola koji je 15. marta 2012. godine organizovala Privredna komora Crne Gore.>>

Pages