You are here

Obrazovanje

Format: 2020-10-24
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Prezentacija Zakona o hemikalijama
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, u petak 26. aprila 2013. godine,  organizuje okrugli sto na temu Zakon o hemikalijama (Sala I Privredne komore Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II, u 10 sati). Smatrali smo veoma važnim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje vremenom - seminar
U Privrednoj komori Crne Gore 19.04.2013. godine u okviru saradnje sa njemačkom fondacijom Hans Zajdel  održan seminar na temu „Upravljanje vremenom“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje vremenom
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa njemačkom Hans Zajdel fondacijom, organizuje seminar na temu: UPRAVLJANJE VREMENOM>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zora Bogićević
Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo prosvjete organizovali su u petak 15. februara 2013. godine okrugli sto o mogućnostima saradnje između stručnih škola i privrede, u cilju usklađivanja potreba tržišta rada sa obrazovnim sistemom.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar o vještinama prezentacije i javnog nastupa
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Hanns Seidel Fondacijom iz Njemačke je danas organizovala seminar na temu: Vještine prezentacije i javnog nastupa.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima
U sklopu projekta, čiji je lider Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, održan je četvrti seminar o zaštiti na radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove i Ministarstvom rada i socijalnog staranja organizuje seminar na temu: Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima.>>

Pages