You are here

Obrazovanje

Format: 2019-10-14
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Efikasna saradnja sa zaposlenima
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, organizovala je 14. marta 2019. godine seminar na temu „Efikasna saradnja sa zaposlenima“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom carina i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Savremeni trendovi u marketing menadžmentu
Privredna komora Crne Gore organizovala je 7. marta 2019. godine seminar „Savremeni trendovi u marketing menadžmentu“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, specijalizovanom za selekciju, obuku, motivaciju menadžera i zaposlenih, u četvrtak, 14.03.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore sa početkom u 10:00 časova, na temu: ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je 20. februara 2019. godine, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovala predavanje „Zaštita ličnih podataka - obaveze privrednih subjekata“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Tim i timski coaching
Privredna komora Crne Gore je 31. januara 2019. godine organizovala seminar „Tim i timski coaching”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Privredna Komora Crne Gore, u saradnji sa revizorsko konsultantskom kućom BDO iz Srbije, organizovala je 22. januara 2019. godine seminar „Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja i PDV aspekt prekograničnih transakcija”.>>

Pages