You are here

Obrazovanje

Format: 2019-10-17
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je 20. februara 2019. godine, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovala predavanje „Zaštita ličnih podataka - obaveze privrednih subjekata“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Tim i timski coaching
Privredna komora Crne Gore je 31. januara 2019. godine organizovala seminar „Tim i timski coaching”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Privredna Komora Crne Gore, u saradnji sa revizorsko konsultantskom kućom BDO iz Srbije, organizovala je 22. januara 2019. godine seminar „Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja i PDV aspekt prekograničnih transakcija”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Digitalni marketing – imperativ u XXI vijeku
Privredna komora Crne Gore organizovala je 18. decembra 2018. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, seminar na temu „Digitalni marketing – imperativ u XXI vijeku“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, u utorak 18.12.2018. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 09:00 sati, na temu: Digitalni marketing –...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar MSFI 16 – Lizing
Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa firmom TPA Srbija, 6. decembra 2018. godine organizovala seminar na temu „MSFI 16 – Lizing“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa firmom TPA Srbija, u četvrtak, 6. decembra 2018. godine, organizuje seminar na temu: MSFI 16 - Lizing.>>

Pages