You are here

Obrazovanje

Format: 2020-01-25
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Institutom ovlašćenih procjenjivača Crne Gore organizuje jednodnevni seminar pod nazivom Metoda realnih opcija u procjeni nekretnina koje generišu prihod. Seminar će se održati 24. juna 2015. godine, u Privrednoj komori Crne Gore (Sala I) sa...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar o politici zastite konkurencije u Crnoj Gori, održaće se u Privrednoj komori Crne Gore, Novaka Miloševa 29/11, 4. juna 2015. godine sa početkom u 10.00h.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa asocijacijom komora Evrope Eurochambres, Grupom za privredne komore javnog prava, organizovala 15. maja 2015. godine konferenciju na temu: „Sistem dualnog obrazovanja kao model za unapređivanje ekonomije”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa asocijacijom Komora Evrope, Eurochambres, grupom za Privredne komore javnog prava organizuje jednodnevnu konferenciju na temu: „Sistem dualnog obrazovanja kao model za unapređivanje ekonomije”. Konferencija će se održati 15. maja 2015....>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona
Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Inženjerska komora organizovali su 30. aprila 2015. okrugli sto na temu „Unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Prevarne radnje se rapidno šire i neophodno je učiniti napor na međunarodnom nivou da se spriječi da dalje ugrožavaju uzajamno povjerenje učesnika u internacionalnim transakcijama. Ovo je rečeno na seminaru na temu: „Prevare sa instrumentima finansiranja u medjunarodnim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Inženjerska komora Crne Gore organizuju okrugli sto: Unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona.>>

Pages