You are here

Obrazovanje

Format: 2019-08-18
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Završena ekspertska obuka...
Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Privredna Komora Crne Gore (PKCG) organizovali su u periodu april-maj 2014.,  po prvi put na prostorima bivse SFRJ uz odobrenje svjetske organizacije internih revizora (IIA),  ekspertsku obuku za sticanje...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) organizuje 28.05.2014.,sa početkom u  10:00h, treće ekspertsko predavanje za sticanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje eksterne ocjene kvaliteta rada revizije, u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću
Privredna komora Crne Gore je 22. aprila 2014. godine organizovala seminar na temu „Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću“, sa predavačem dr Nevenkom Pavličić, specijalistom kliničke psihologije.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Metodologija ocjene kvaliteta interne revizije
Institut internih revizora i Privredna Komora Crne Gore organizovali su 16. aprila 2014. godine ekspertsko predavanje za sticanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje eksterne ocjene kvaliteta rada revizije, u skladu sa IIA standardima.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Marketing menadžment u MSP
Privredna komora Crne Gore je 7. aprila 2014. godine organizovala seminar „Marketing menadžment u malim i srednjim preduzećima“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
 Metodologije rada ocjenjivača tokom sprovođenja ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima
Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) organizuje 16.04.2014.,  po prvi put na prostorima bivse SFRJ,  drugo ekspertsko predavanje za sticanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje eksterne ocjene...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Platna obligacija banke - seminar
Seminar na temu: Novi trendovi u međunarodnom prometu - novi instrument plaćanja – Platna obligacija banke - BPO, održan je u organizaciji Privredne komore Crne Gore.>>

Pages