You are here

Obrazovanje

Format: 2020-04-09
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Dominant position abuse and influence on business in Montenegro
Seminar „Zloupotreba dominantnog položaja i uticaj na poslovanje privrednih subjekata u Crnoj Gori” organizovan je u Privrednoj komori Crne Gore 26. februara 2015. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar - Direktiva o uslugama i Zakon o uslugama
Pozivamo Vas da učestvujete na seminaru pod nazivom „Direktiva o uslugama EK 123/2006 i Zakon o uslugama”, koji će se održati u četvrtak, 5. marta 2015 godine, sa početkom u 9:30 sati. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zloupotreba dominantnog položaja i uticaj na poslovanje privrednih subjekata u Crnoj Gori
Pozivamo Vas da uzmete učešće na seminaru Zloupotreba dominantnog položaja i uticaj na poslovanje privrednih subjekata u Crnoj Gori, koji će se održati u Privrednoj komori Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II, 26. februara 2015. godine sa početkom u 10.00h.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Obuka za licencu za špeditere
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom carina organizuje Obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
PEM zona slobodne trgovine i njena pravila porijekla
Seminar „Pan - Euro - Mediteranska zona slobodne trgovine i njena pravila porijekla“, koji su organizovali Uprava carina i Privredna komora Crne Gore, održan je 29. januara 2015. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uprava carina i Privredna komora Crne Gore organizuju seminar “Pan - Euro - Mediteranska zona slobodne trgovine i njena pravila porijekla” koji će se održati u četvrtak, 29. januara 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“, u organizaciji Privredne komore Crne Gore, održan je 26. januara 2015. godine.>>

Pages