You are here

Obrazovanje

Format: 2020-04-03
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020
Privredna komora Crne Gore organizuje seminar: „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“ u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine sa početkom u 10 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita prava intelektualne svojine
Uprava carina i Privredna komora Crne Gore organizuju seminar “Zaštita prava intelektualne svojine” koji će se održati u petak, 23. januara 2015. godine, u prostorijama Privredne komore, sa početkom u 09:30 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora, u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore,17.12.2014. godine organizuje radionicu na temu :>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
seminari PKCG
Obrazovanje je najbolja investicija za maksimalno iskorištavanje ljudskih resursa kako preduzeća tako i nacionalne ekonomije, što bitno utiče na razvoj konkurentnosti, stvaranje novih radnih mjesta, novih poslova i socijalne stabilnosti. U cilju razvoja ljudskih resursa Crne Gore...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar će se održati u četvrtak 27.11.2014. god. u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/2, Podgorica), sa početkom u 10:00 časova.  >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015.- 2019.
U procesu ekonomske tranzicije i pristupanja Evropskoj uniji, razvoj preduzetništva i preduzetničkih kompetencija prepoznaje se kao jedan od glavnih oslonaca crnogorske ekonomije i društva. Ovo je ocijenjeno na okruglom stolu “Razvoj preduzetničkog učenja – Strategija za...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razvoj preduzetničkog učenja –  Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Savezom Sindikata Crne Gore i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, organizuje okrugli sto: Razvoj preduzetničkog učenja – Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019.>>

Pages