You are here

Obrazovanje

Format: 2020-11-25
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uprava carina i Privredna komora Crne Gore organizuju seminar “Pan - Euro - Mediteranska zona slobodne trgovine i njena pravila porijekla” koji će se održati u četvrtak, 29. januara 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“, u organizaciji Privredne komore Crne Gore, održan je 26. januara 2015. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020
Privredna komora Crne Gore organizuje seminar: „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“ u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine sa početkom u 10 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita prava intelektualne svojine
Uprava carina i Privredna komora Crne Gore organizuju seminar “Zaštita prava intelektualne svojine” koji će se održati u petak, 23. januara 2015. godine, u prostorijama Privredne komore, sa početkom u 09:30 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora, u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore,17.12.2014. godine organizuje radionicu na temu :>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
seminari PKCG
Obrazovanje je najbolja investicija za maksimalno iskorištavanje ljudskih resursa kako preduzeća tako i nacionalne ekonomije, što bitno utiče na razvoj konkurentnosti, stvaranje novih radnih mjesta, novih poslova i socijalne stabilnosti. U cilju razvoja ljudskih resursa Crne Gore...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar će se održati u četvrtak 27.11.2014. god. u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/2, Podgorica), sa početkom u 10:00 časova.  >>

Pages