You are here

Obrazovanje

Format: 2020-11-27
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Široka ovlašćenja sranaka prilikom izbora arbitara, fleksibilan, neformalan i nejavan postupak, dužina trajanja i jednostepenost postupka neke su od prednosti rješavanja sporova pred Arbitražom, ocijenjeno je na seminaru koji je 9. septembra održan u Privrednoj komori Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U Privrednoj komori Crne Gore je 17. jula održan trening za sudije, advokate i pravnike na temu: Značaj ugovaranja alternativnog rješavanja sporova – arbitraže“. Arbitraža je kao alternativni način rješavanja sporova prihvaćena u gotovo svim zemljama svijeta i njena se primjena sve...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Podići svijest o značaju konkurencije
Poznavanje elemenata politike i prava iz oblasti zaštite konkurencije u Crnoj Gori još nije na zadovoljavajućem nivou, zbog čega među privrednicima treba podići svijest o potrebi poštovanja pravila i obezbjeđivanja uslova slobodnog preduzetništva, ocijenjeno je na seminaru „Uticaj...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar konkurencija
Pozivamo Vas da uzmete učešće na seminaru o politici zaštite konkurencije u Crnoj Gori, koji će se održati u Privrednoj komori 4. jula 2014. godine sa početkom u 11.00h.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
NOK – razvoj, implementacija i izazovi
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa sa Savezom sindikata i Ministarstvom prosvjete, organizovala je 19. juna 2014. okrugli sto „Nacionalni okvir kvalifikacija – razvoj, implementacija i izazovi“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita na radu: Priprema za stručni ispit
Dvodnevni seminar za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu i za stručna lica koja su ispit položila 2013. i ove godine, počeo je 19. juna 2014. u Privrednoj komori Crne Gore. Skup su organizovali Udruženje zaštite na radu Crne Gore i Privredna komora.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Savezom Sindikata Crne Gore i Ministarstvom prosvjete Crne Gore , organizuje okrugli sto :>>

Pages