You are here

Obrazovanje

Format: 2020-11-29
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Udruženje zaštite na radu Crne Gore i Privredna komora Crne Gore organizuju dvodnevni Seminar za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu i za stručna lica koja su ispit položila 2013. i 2014. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Stručni skup - Održavanje mašina i opreme, Budva
Obavještavamo vas da se od 23. do 26. juna 2014. godine u Budvi održava stručni skup "Održavanje mašina i opreme", sa nizom pratećih seminara.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Završena ekspertska obuka...
Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Privredna Komora Crne Gore (PKCG) organizovali su u periodu april-maj 2014.,  po prvi put na prostorima bivse SFRJ uz odobrenje svjetske organizacije internih revizora (IIA),  ekspertsku obuku za sticanje...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) organizuje 28.05.2014.,sa početkom u  10:00h, treće ekspertsko predavanje za sticanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje eksterne ocjene kvaliteta rada revizije, u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću
Privredna komora Crne Gore je 22. aprila 2014. godine organizovala seminar na temu „Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću“, sa predavačem dr Nevenkom Pavličić, specijalistom kliničke psihologije.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Metodologija ocjene kvaliteta interne revizije
Institut internih revizora i Privredna Komora Crne Gore organizovali su 16. aprila 2014. godine ekspertsko predavanje za sticanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje eksterne ocjene kvaliteta rada revizije, u skladu sa IIA standardima.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Marketing menadžment u MSP
Privredna komora Crne Gore je 7. aprila 2014. godine organizovala seminar „Marketing menadžment u malim i srednjim preduzećima“.>>

Pages