You are here

Obrazovanje

Format: 2020-04-02
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Međunarodni ugovori i obračun izvoznih cijena
Privredna komora Crne Gore, u okviru DIHK - CEFTA partnerskog projekta komora regiona "Implementacija CEFTA-e u cilju internacionalizacije privrede jugoistočne Evrope", organizuje seminar "Međunarodni ugovori i obračun izvoznih cijena", koji će se održati 17. decembra 2013. godine...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar „Kako poslovati s Njemačkom“
Ukoliko crnogorski privrednici žele da posluju na njemačkom tržištu, preporučio bih da se najprije fokusiraju na jug te zemlje, zbog guste naseljenosti, visoke platežne moći stanovništva, brojne populacije sa prostora bivše SFRJ, te velikog broja malih i srednjih preduzeća, kazao...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Preduzetništvo afirmisati kroz obrazovni sistem
Crna Gora mora uložiti više napora da kroz obrazovni sistem afirmiše preduzetništvo, jer je ekonomska realnost takva da će se mali biznis i programi samozapošljavanja često nametati kao jedino rješenje. Preduzetništvo će od naredne školske godine biti obavezan predmet u svim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Preduzetničko učenje u sistemu obrazovanja - okrugli sto
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća organizuje okrugli sto na temu „Preduzetničko učenje u sistemu obrazovanja“, 1. novembra 2013. godine u 10 sati u prostorijama Komore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Distribucija i marketing na inostranim tržištima
Privredna komora Crne Gore je 18. oktobra 2013. godine organizovala seminar „Distribucija i marketing na inostranim tržištima“. Uz učešće izvoznika, proizvođača koji namjeravaju da plasiraju proizvode na inostranom tržištu, kao i drugih učesnika u međunarodnoj trgovini, njemački...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Distribucija i marketing na inostranim tržištima
U skladu sa Programom aktivnosti za 2013. godinu DIHK-CEFTA partnerskog projekta komora regiona „Implementacija CEFTA 2006 u cilju unapređenja internacionalizacije privreda jugoistočne Evrope“, Privredna komora Crne Gore organizuje seminar „Distribucija i marketing na inostranim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom carina organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom. >>

Pages