You are here

Obrazovanje

Format: 2020-09-19
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove i Ministarstvom rada i socijalnog staranja organizuje seminar na temu: Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Obrazovanje odraslih jedino može da brzo odgovori potrebama tržišta za znanjima i vještinama koje se stalno mijenjaju. Potrebno je da se cjeloživotno učenje u Crnoj Gori prepozna kao opšti interes, a da bi donijeti dokumenti i strategija koji se na to odnose zaživjeli, treba...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja
Privredna komora i Univerzitet Crne Gore su 24. septembra 2012. godine  organizovali okrugli sto ,,Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izvoz u 10 koraka
Realizacija izvoznih poslova u 10 koraka bila je tema radionice koju je Privredna komora Crne Gore organizovala u saradnji sa DIHK – CEFTA projektom. Izvoznici i proizvodaci iz Crne Gore koji namjeravaju da unaprijede tržišni nastup, upoznali su se sa najcešcim greškama u spoljnoj...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uticaj zakonodavstva EU na naša preduzeća
Upoznavanje sa praktičnim iskustvima i modalitetima u procesu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, bilo je fokus seminara o odredbama Acquis (EU zakonodavstva) od uticaja na poslovanje preduzeća, koji je 19. juna 2012. organizovala Privredna komora Crne Gore u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ključ uspjeha - filozofija brenda Coca Cola
Kako više prodati, biti prepoznatljiv na domaćem i stranom tržištu, iz iskustva jednog od najprepoznatljivijih svjetskih brendova, teme su okruglog stola Ključ uspjeha – filozofija brenda Coca-Cola koji je 15. marta 2012. godine organizovala Privredna komora Crne Gore.>>

Pages