You are here

Obrazovanje

Format: 2020-11-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje vremenom - seminar
U Privrednoj komori Crne Gore 19.04.2013. godine u okviru saradnje sa njemačkom fondacijom Hans Zajdel  održan seminar na temu „Upravljanje vremenom“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje vremenom
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa njemačkom Hans Zajdel fondacijom, organizuje seminar na temu: UPRAVLJANJE VREMENOM>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zora Bogićević
Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo prosvjete organizovali su u petak 15. februara 2013. godine okrugli sto o mogućnostima saradnje između stručnih škola i privrede, u cilju usklađivanja potreba tržišta rada sa obrazovnim sistemom.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar o vještinama prezentacije i javnog nastupa
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Hanns Seidel Fondacijom iz Njemačke je danas organizovala seminar na temu: Vještine prezentacije i javnog nastupa.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima
U sklopu projekta, čiji je lider Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, održan je četvrti seminar o zaštiti na radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove i Ministarstvom rada i socijalnog staranja organizuje seminar na temu: Zaštita na radu – regulativa EU koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Obrazovanje odraslih jedino može da brzo odgovori potrebama tržišta za znanjima i vještinama koje se stalno mijenjaju. Potrebno je da se cjeloživotno učenje u Crnoj Gori prepozna kao opšti interes, a da bi donijeti dokumenti i strategija koji se na to odnose zaživjeli, treba...>>

Pages