You are here

Otvoreni pozivi

Format: 2022-06-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Evropska komisija (EK) i  Evropska agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) su pokrenule pilot projekat “Ready2GO” čiji je cilj da se podrže evropska MSP da se internacionalizuju i postanu aktivna na pet ciljanih tržišta trećih zemalja.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
ECAPITAL CULTURE Jadranska Start-up škola
U okviru novog projekta jadransko-jonskog makro regiona ECAPITAL CULTURE organizuje se ECAPITAL CULTURE Jadranska Start-up škola koja je usmjerena na obuku predstavnika inovativnih novoosnovanih preduzeća (start-up), čiji je cilj unaprjeđivanje kulturnog bogatstva Jadransko-jonskog...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
ADRIATinn
Privredna komora Crne Gore, Univerzitet Crne Gore i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća otpočeli su implementaciju ADRIATinn projekta koji je ko-finansiran od strane Evropske unije, Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA).>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Projekat „Održivi razvoj turizma u Jugoistočnoj Evropi“ dio je krovnog projekta „Jačanje regionalne saradnje i umrežavanja  u cilju promocije čistije proizvodnje, prenosa znanja i usvajanja efikasnijeg urpavljanja resursima u zemljama Jugoistočne Europe“ koji je...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru Programa prekogranične saradnje (IPA CBC), programski period 2010-2011, 03. septembra 2012. godine je otvoren treći poziv za zajedničke projekte između Albanije i Crne Gore. Ukupan Budžet koji je na raspolaganju u 2012. godini za Crnu Goru iznosi 1,080 miliona eura.Poziv...>>