You are here

Poslovni ambijent

Format: 2020-08-09
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto: Kodifikacija po NATO standardima
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Komunikacionim timom Savjeta za članstvo u NATO organizuje okrugli sto na temu: Kodifikacija po NATO standardima, koji će se održati u srijedu, 26. februara 2014. godine u prostorijama Komore u 14:00 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Ministarstvo finansija je, 21. februara 2014. godine, dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nacrt Zakona o doborovoljnom finansijskom restrukturiranju
Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) je 30. januara 2014. godine, pokrenulo javnu raspravu o Nacrtu Zakona o doborovoljnom finansijskom restrukturiranju.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
ŠIK „LIM“ Bijelo Polje
Glasnik Intervju - Miloš Vojinović, predsjednik Upravnog odbora ŠIK „LIM“ Bijelo Polje - Prioriteti kompanije su: sačuvati šume od devastacije, ne izvoziti sirovinu već stvarati uslove za veći stepen prerade drveta i proširivati djelatnost.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Očekivanja privrednika u 2014. godini
Iz decembarskog Glasnika prenosimo viđenje prethodne i očekivanja od ove godine Rüdigera J. Schulza, Tomislava Čelebića, Miloša Golubovića i Radovana Radulovića.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Velimir Mijušković.
Privredna komora Crne Gore se već duže vrijeme, tačnije od donošenja aktuelnog Zakona o radu zalaže za donošenje novog pravnog akta kojim bi se uredila ova oblast. Sve zemlje u okruženju su pokrenule ili sprovele reforme radnog zakonodavstva u pravcu zaštite poslodavaca i...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zakon o radu
Povodom izraženog interesovanja privrednika o primjeni normi Zakona o radu koje se odnose na rad na određeno vrijeme prenosimo >>

Pages