You are here

Poslovni ambijent

Format: 2020-08-06
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Strategija razvoja prerađivačke industrije Crne Gore
Industrijski sektor Crne Gore danas karakterišu niska produktivnost i slaba konkurentnost. Stanje domaće industrije ukazuje na to da se Crna Gora ne može više razvijati na istim osnovama kao u prethodnom periodu, pa je neophodno da se koncept razvoja znatno izmijeni, navodi se u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto povodom rasprave o Strategiji prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018
U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, pripremljena je Strategija razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018. Pomenuta Strategija obuhvata analizu postojećeg stanja i strukture industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na sektor...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uvođenje progresivnog oporezivanja u crnogorski poreski sistem imalo bi vrlo ograničene fiskalne efekte, dok bi dugoročni i indirektni bili negativni kako za pojedinca, tako i za poslovanje privrednih subjekata, te ekonomiju u cjelini, mišljenje je Privredne komore Crne Gore. ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Šumarska strategija za održivo korišćenje resursa
Javna rasprava o Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Strategije sa planom razvoja šuma i šumarstva – radionica za centralnu regiju, održana je u Privrednoj komori Crne Gore 16. oktobra 2013. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javna rasprava o Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu...
U srijedu 16.10.2013. godine sa početkom u 13h  u prostorijama Privredne Komore Crne Gore će se održati završna javna rasprava o Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za dokument Strategija sa planom razvoja šuma i šumarstva Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izmjena Zakona o radu
Povodom utvrđenog Mišljenja Ministarstva rada i socijalnog staranja kojim se daje tumačenje odredbi Zakona o radu, a koje se odnosi na nemogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, nakon isteka prekida rada u trajanju od 60 dana, Privrednoj komori Crne Gore se masovno...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
EU ukida oznaku "Made in Germany"?
Oznaka kvalieta proizvoda "Made in Germany", zahvaljujući predlogu EU, mogla bi da bude ukinuta. Stručnjaci strahuju od negativnih posledica.>>

Pages