You are here

Poslovni ambijent

Format: 2019-11-20
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nova EU Direktiva o energetskoj efikasnosti
Evropska unija je 25. oktobra 2012. godine, usvojila Direktivu 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti pod nazivom „DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uticaj Etičkog kodeksa na smanjenje korupcije u privatnom sektoru
Korupcija u privatnom sektoru sputava privredni rast, narušava tržišnu konkurentnost i nosi ozbiljne rizike u pogledu zakonitosti i ugleda.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Jože Mencinger
Prenosimo izvode iz intervjua sa Jožeom Mencingerom, koji će biti objavljen u novembarskom broju Glasnika PKCG.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Jovan Jovetić - Montcarton
Crnogorska kompanija „Montcarton”, prema ocjeni Evropske komisije, uvrštena je među najbolje firme malog porodičnog biznisa u Evropi. Prenosimo kompletan intervju sa Jovanom Jovetićem, direktorom kompanije, objavljen u oktobarskom Glasniku.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Meksiko - trinaesta ekonomija svijeta
Južni susjed SAD je lider po izvozu piva i televizora s ravnim ekranom, drugi na svijetu izvoznik frižidera, treći mobilnih telefona, četvrti automobila…>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Britanija više ne proizvodi pisaće mašine
Velika Britanija je u novembru prestala da proizvodi pisaće mašine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uticaj Etičkog kodeksa na smanjenje korupcije u privatnom sektoru
U cilju informisanja javnosti o suzbijanju korupcije u privatnom sektoru  Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Upravom za antikorupcijsku inicijativu, organizuje Okrugli sto: Uticaj Etičkog kodeksa na smanjenje korupcije u privatnom sektoru, koji se održava u utorak, 27....>>

Pages