You are here

Poslovni ambijent

Format: 2019-11-20
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zakon o radu
Povodom izraženog interesovanja privrednika o primjeni normi Zakona o radu koje se odnose na rad na određeno vrijeme prenosimo >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Strategija razvoja prerađivačke industrije Crne Gore
Industrijski sektor Crne Gore danas karakterišu niska produktivnost i slaba konkurentnost. Stanje domaće industrije ukazuje na to da se Crna Gora ne može više razvijati na istim osnovama kao u prethodnom periodu, pa je neophodno da se koncept razvoja znatno izmijeni, navodi se u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto povodom rasprave o Strategiji prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018
U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, pripremljena je Strategija razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018. Pomenuta Strategija obuhvata analizu postojećeg stanja i strukture industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na sektor...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uvođenje progresivnog oporezivanja u crnogorski poreski sistem imalo bi vrlo ograničene fiskalne efekte, dok bi dugoročni i indirektni bili negativni kako za pojedinca, tako i za poslovanje privrednih subjekata, te ekonomiju u cjelini, mišljenje je Privredne komore Crne Gore. ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Šumarska strategija za održivo korišćenje resursa
Javna rasprava o Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Strategije sa planom razvoja šuma i šumarstva – radionica za centralnu regiju, održana je u Privrednoj komori Crne Gore 16. oktobra 2013. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javna rasprava o Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu...
U srijedu 16.10.2013. godine sa početkom u 13h  u prostorijama Privredne Komore Crne Gore će se održati završna javna rasprava o Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za dokument Strategija sa planom razvoja šuma i šumarstva Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izmjena Zakona o radu
Povodom utvrđenog Mišljenja Ministarstva rada i socijalnog staranja kojim se daje tumačenje odredbi Zakona o radu, a koje se odnosi na nemogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, nakon isteka prekida rada u trajanju od 60 dana, Privrednoj komori Crne Gore se masovno...>>

Pages