You are here

Projekti

Format: 2020-06-26
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita prava intelektualne svojine
Privredna komora Crne Gore organizovala je 4. novembra 2019. godine info dan „Zaštita prava intelektualne svojine kao neodvojivi dio rada na inovacijama i transferu tehnologija“. Komora je partner na realizaciji međunarodnog projekta ShipmenTT čiji je cilj uspostavljanje ekosistema...>>