You are here

Projekti

Format: 2019-11-17
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Interreg: Dodijeljeni grantovi za tematske projekte
Predstavnici Sektora za projekte Privredne komore Crne Gore učestvovali su na ceremoniji koju je 4. jula organizovala Kancelarija za evropske integracije, povodom dodjele grantova za tematske projekte u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uspostavljeno čvorište otvorenih podataka
U okviru projekta odeon, u Privrednoj komori je 3. jula 2019. godine konstituisano nacionalno čvorište otvorenih podataka Data HUB, koje će okupiti predstavnike javne uprave, privrede, naučne zajednice i civilnog sektora. U radu sastanka, koji je tim povodom organizovan u saradnji...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U prilogu je Newsletter 2 projekta SHIPMENTT.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U prilogu je Newsletter 2 projekta ODEON.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je učestvovala na događaju “Made in MED in the Balkans” (Proizvedeno uMED-u naBalkanu) koji se odnosio na kapitalizaciju projekata iz Mediteranskog programa na zemlje korisnice sredstava za pretpristupnu pomoć, tzv. IPA fondova. Ovaj događaj je održan u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Radovanović na Konferenciji generalnih sekretara komora Italije
Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović učestvuje na redovnoj godišnjoj Konferenciji generalnih sekretara privrednih komora Italije, koja se održava u Bariju, od 20. do 22. maja 2019.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru aktivnosti projekta ‘Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost, umrežavanje u jadranskom regionu – BACAR’, finansiranog iz IPA programa prekoogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, u Kotoru je održana međunarodna radionica klastera turizma...>>

Pages