You are here

Projekti

Format: 2020-07-12
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Institut „Mihailo Pupin“ u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i drugim partnerima organizovaće u utorak 9. juna 2020. godine online poslovni susret privrednika. Skup se organizuje pod okvirom projekta Evropska mreža preduzetnika, EEN.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Serija bilateralnih tehničkih sastanaka vodećeg partnera Univerziteta u Patri sa svakim od projektnih partnera na BLUEfasma projektu održana je od 28. do 29. aprila 2020. Prvi u nizu sastanaka je bio sastanak sa Privrednom komorom Crne Gore, održan je putem GoToMeeting platforme sa...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru regionalnog projekta TO REGOS, koji finansira Austrian Development Agency, 26. aprila 2020. godine, putem aplikacije ZOOM, održan je treći online nacionalni sastanak u cilju razvoja regionalno zasnovanog standarda zanimanja moler.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru regionalnog projekta TO REGOS, koji finansira Austrijska razvojna agencija, 19. aprila 2020. godine održan je drugi online nacionalni sastanak putem aplikacije ZOOM, u cilju razvoja regionalno zasnovanog standarda zanimanja moler.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru regionalnog projekta TO REGOS, koji finansira Austrijska razvojna agencija ADA, 12. aprila 2020. godine, putem aplikacije ZOOM, održan je prvi online nacionalni sastanak u cilju razvoja regionalno zasnovanog standarda zanimanja - moler.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, sa partnerima iz šest članica Evropske unije i država-kandidata za članstvo, realizovaće program "Internacionalnizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama zapadnog Balkana" INTERVET WB. Cilj Programa je razvijanje šeme stručnog obrazovanja s...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
SHIPMENTT - Newsletter 4
U prilogu je Newsletter 4 projekta SHIPMENTT.>>

Pages